Overige

Van facilitair en juridisch tot duurzaam toerisme

Facilitaire Zaken

Iedereen ervaart het als de normaalste zaak van de wereld dat hij kan werken in een veilige, prettige werkomgeving. De verwarming, verlichting en liften behoren gewoon te werken. Toch gaat achter al die vanzelfsprekende zaken een hard werkend team schuil. De afdeling Facilitaire Zaken zorgt voor een optimale kwaliteit van de facilitaire dienstverlening, concernhuisvesting en receptie. De afdeling streeft continu kwaliteitsverbetering na. Ze staat dan ook voorop bij nieuwe ontwikkelingen en toepassingen op facilitair gebied en toetst leveranciers kritisch op prijs/kwaliteitverhouding en marktconformiteit. Het takenpakket is zeer gevarieerd, wat het werk interessant maakt. Ook het onderhoud en beheer van de gebouwen, een goede coördinatie bij verhuizingen en verbouwingen en het inrichten van de hoofdkantoren en reisbureaus vallen onder deze afdeling.

Juridische Zaken

Onze bedrijfsjuristen stellen TUI Nederland in staat om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo kunnen we onze strategische, commerciële en financiële doelen realiseren, want de juridische risico’s worden dankzij de afdeling Juridische Zaken voorkomen of verkleind. De juristen houden zich onder andere bezig met het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden en geven juridisch advies op het gebied van verbintenissenrecht, vennootschapsrecht, passagiersrechten en het verkrijgen van landingsrechten voor TUIfly.

HRM

Succesvol functioneren in een turbulente markt wordt sterk bepaald door de mate waarin medewerkers doelmatig worden ingezet. We noemen dat performance management. Maar ook door de mate waarin de medewerkers qua inzetbaarheid op het vereiste niveau worden gebracht en gehouden, oftewel competence management. De afdeling HRM draagt bij aan het succesvol functioneren van onze organisatie door het ondersteunen van het lijnmanagement en de medewerkers met advies en diensten op alle gebieden van human resources management. We leggen de lat daarbij hoog: wij willen de meest aantrekkelijke werkgever in de Nederlandse reisbranche zijn.

Duurzaam Toerisme

TUI Nederland is koploper in duurzaam toerisme in de Nederlandse reisbranche. Wij richten ons op vakanties met respect voor mens, dier en natuur. Bovendien geven we zelf ook het goede voorbeeld. De afdeling Duurzaam Toerisme bestaat al meer dan vijftien jaar en fungeert als kenniscentrum op het gebied van duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen en (laten) uitvoeren van het duurzaam toerisme beleid, dat bestaat uit de pijlers Verankering, Bestemmingen, CO2-voetafdruk, Klanten en Collega’s. Het Duurzaam Toerisme Team, met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen, wordt door de afdeling Duurzaam Toerisme ondersteunt in het bereiken van hun doelen die voortvloeien uit dit beleid.