Marketing en Communicatie

Onze boodschap aan het publiek

Marketing

De afdeling Marketing is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een marketingstrategie en bedenkt daarbij passende acties en evenementen. Volgens een uitgekiende mediaplanning wordt advertentieruimte ingekocht en met opvallende, effectieve reclamecampagnes promoten zij onze reizen bij de potentiële klant.

Online Marketing

Online Marketing zorgt voor zo veel mogelijk bezoek aan de TUI websites en andere platforms, het optimaliseren van het aantal online boekingen en probeert de bezoeker vast te houden met een positieve online ervaring.

Marketing Intelligence

Binnen onze organisatie werkt een team voor alle merken, productgroepen en kanalen aan merkinnovatie en marketingeffectiviteit. Dagelijks worden klant- en marktgegevens gemeten, verzameld en gerapporteerd. Zo bouwen we kennis op over onze (potentiële) klanten en voorspellen we steeds beter hun gedrag. Het doel: stijging van de markteffectiviteit op korte en lange termijn.

CRM

Het CRM team houdt zich bezig met alle marketing uitingen die gebruik maken van 1 op 1 communicatiekanalen. Je kan hierbij denken aan e-mail, post, sms, apps, of de inzet van telefoon. Door middel van de juiste boodschap, naar de juiste klant op het juiste moment, via juiste kanaal te sturen wordt de effectiviteit op het gebied van 1-op-1 klantcommunicatie maximaal opgezocht.

Customer Experience & Quality Management

Binnen de nieuwe afdeling Customer Experience & Quality Management staat de klantbeleving centraal. Een van de doelstellingen van onze afdeling is het aanjagen van een klant-gedreven organisatiecultuur binnen TUI en KRAS. Door het continu monitoren van de Customer Journey krijgen we gedetailleerd inzicht in onze dienstverlening en klantgerichtheid. Door alle onderdelen van onze Customer Journey voor TUI en KRAS te optimaliseren, is het doel de lange termijn klantloyaliteit te verhogen.

Corporate Communicatie

De afdeling Corporate Communicatie is verantwoordelijk voor eenduidige in- en externe corporate communicatie van alle merken van TUI Nederland. Daarnaast bewaakt de afdeling de corporate identiteit en zorgt ervoor dat alle communicatie in lijn is met de visie en waarden van TUI. De interne communicatie draagt onder andere bij aan colleague engagement; betrokken en bevlogen medewerkers zijn voor TUI de belangrijkste asset. Woordvoering, public relations en crisiscommunicatie zijn belangrijke onderdelen van de externe communicatie. Onze contacten met de landelijke en vakpers staan hierbij centraal. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor optimale afstemming binnen het Benelux-cluster waar TUI Nederland deel van uitmaakt en met moederbedrijf TUI Group.